Eliza Linkiewicz
projektant wnętrz
architekt krajobrazu
plastyk


Tel. 502 866 820
E-mail: eliza@linkiewicz.com.pl
Język / Language
Polski
English

Wariant I

Oferta skierowana jest dla osób kreatywnych, chcących wpierw zwizualizować, a następnie zrealizować własne pomysły. Z pomocą projektanta wnętrz opracowuje się koncepcję urządzenia mieszkania/ domu. Klient ma możliwość wglądu na to jak powstaje mieszkanie, sam proponuje dobór i ustawienie mebli, ma możliwość wypróbowania różnej kolorystyki, dobiera okładziny ścienne z różnych kolekcji płytek ceramicznych, a wszystko pod okiem specjalisty.
Jak wygląda współpraca?

  • współpraca przebiega etapowo i zaczyna się od rozmowy wstępnej na temat oczekiwań klienta, zakresu prac oraz formy współpracy. Spotkanie jest bezpłatne, a jego celem jest zapoznanie się również z miejscem, którego projekt dotyczy.
  • kolejnym etapem jest inwentaryzacja mieszkania/domu polegająca na pomiarze wszystkich pomieszczeń, które będą przedmiotem projektu oraz inwentaryzacja fotograficzna służąca do celów projektowych. Na tym etapie architekt sporządza komputerowy model 3D mieszkania, który stanowić będzie podstawę do dalszej współpracy. Za sporządzenie modelu pobierana jest opłata wg. obowiązujących stawek.

    Na tym etapie można przystąpić do projektowania wnęrz. Praca polega na spotkaniach z klientem, oraz konsultacjach podczas których omawia się różne sposoby urządzenia mieszkania. Na trójwymiarowym modelu jest możliwość podglądu efektu pracy oraz możliwość wprowadzania zmian. Klient może przedstawiać własne pomysły, projektant wnętrz weryfikuje, doradza w kwestii ergonomii, dopasowania kolorów i faktur. Tak powstaje koncepcja urządzenia wnętrz w pełni dopasowana do potrzeb klienta oraz koncepcja zgodna z zasadami projektowymi. Ten etap współpracy rozliczany jest w systemie godzinowym.
  • kiedy ustalona jest koncepcja urządzenia mieszkania/domu sporządzana jest dokumentacja wykonawcza . Jest to opracowanie zawierające szereg rysunkw technicznych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia oraz zestawienia użytych materiałów z wyliczonymi ilościami płytek, powierzchnią ścian do pomalowania itp.

    Architekt opracowuje rysunki techniczne zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki technicznej w zakresie projektowania, w sposób profesjonalny i z zachowaniem najwyższej staranności. Na dokumentację składają się: ogólny rzut z rozmieszczeniem mebli, rzut z usytuowaniem ścian działowych i projektowanej zabudowy G-K, układ instalacji wod-kan, układ instalacji elektrycznej, układ materiałów podłogowych, projekt okładzin ściennych, dobór koloru ścian itp. Ilość i zakres rysunków może się różnić w zależności od stopnia skomplikowania projektu. Klient otrzymuje pełną dokumentację techniczną z informacją jak wykonać poszczególne prace wykończeniowe oraz ile zakupić materiałów. Za dokumentację wykonawczą pobierana jest opłata wg. obowiązujących stawek.
Pracownia Projektowa Eliza Linkiewicz ul. Żwirki i Wigury 9/3 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, 71-176